Ceny

Cenová optimalizace

Poměr cena-výkon – to je, oč tu běží

Hamletovský nadpis naznačuje nutnost se rozhodnout…

Ideálem každé zakázky je pomyslný trojúhelník

rychle – levně – kvalitně.

Nemá ale cenu skrývat, že mezi vrcholy tohoto trojúhelníku je vždy určitá vzdálenost a že je třeba volit, ke kterému z nich se chceme přiblížit třeba i za cenu toho, že těm ostatním se vzdálíme.

 

Analýza překladu v Tradosu – podklad pro kalkulaci ceny

Cenová kalkulace ...

musí vycházet v zásadě z výše zmíněné volby. A také z účelu a obtížnosti textu, zvoleného způsobu zpracování a dalších okolností. Podkladem je při tom samotný text zaslaný při poptávce.

Na tomto podkladě se stanoví jednotková cena. Tou nejčastěji bývá cena za zdrojové slovo (tedy slovo originálu), protože na počtu zdrojových slov je založena analýza předlohy v programech CAT.
Popř. se použije hodinová sazba, např. u korektur nebo rychlých kontrol strojového překladu „letem světem“.
Cenové rozpětí u jednotkových cen je značné, tak jako je značné i rozpětí překládaných textů a způsobů jejich zpracování. Každý text je zkrátka jiný, má jiné nároky na zpracování i jinou pracnost, proto ani nelze uvést nějaký obecný ceník.   

Pokud si přejete znát cenu konkrétního překladu, zašlete mi poptávku včetně předlohy překladu. Na základě analýzy textu v programu CAT lze pak cenu překladu přesně kalkulovat. Přesnou cenovou kalkulaci a nabídku termínu ode mě vždy obdržíte jako reakci na poptávku, samozřejmě bezplatně a nezávazně.

Stačí kliknutí a cenu víte předem!