Nabídka služeb

Způsob zpracování lze optimalizovat

Jaké jsou možnosti

Překlad potřebujete k určitému účelu. Toho je třeba dosáhnout co nejefektivněji. Zejména když hoří termíny a je napjatý rozpočet.

Proto vám přijdou vhod možnosti, které dnešní překladatelské technologie poskytují.

Katedrála v Řezně

Pro firmy a soukromé zákazníky

je určen níže uvedený přehled služeb.

Pro překladatelské agentury

je kromě níže uvedeného základního překladu poskytovaných služeb určena i speciální stránka o spolupráci.

Ani tradičně, ani moderně – ale na míru!

Přehled služeb

Náročnost jednotlivých uvedených služeb se dramaticky liší. A ne vše opravdu potřebujete.

Můžete si tedy vybrat nebo si nechat zdarma poradit

✔ Překlad s použitím CAT programů

U technických překladů záleží zejména na jednotné a přesné terminologii, případně také na dodržení původního formátování a rozvržení.

K tomu slouží tzv. CAT programy. CAT znamená Computer Aided Translation, tedy počítačem podporovaný překlad.

CAT systémy umožňují zpracování různých výchozích formátů v jednotném rozhraní a práci s terminologickou databází a překladovou pamětí. To kromě sjednocení terminologie a konzistence překladu znamená i zrychlení a tedy zlevnění práce.

Pracuji v programech Trados Studio 2022, across, MemoQ, Passolo.

✔ Transkreace – „přetvoření“

Překlad nesmí nikdy být otrocky doslovný a v tomto smyslu je prakticky každý dobrý překlad také tak trochu „transkreace“. Přesto může být někdy vhodné upustit od standardních překladatelských postupů a text spíše přetvořit s ohledem na odlišné kulturní zvyklosti a souvislosti. Zejména to bývá vhodné u marketingových a reklamních textů.

✔ Posteditace

Systémy strojového překladu využívající umělou inteligenci (neuronové sítě) již dnes poskytují použitelné podklady pro posteditaci, tedy pro následnou úpravu strojových překladů. Po této úpravě nelze výsledek odlišit od překladu zpracovaného tradičním způsobem – kromě nižších nákladů a kratších dodacích termínů.

Posteditace samozřejmě není vhodná vždy, záleží na povaze textu.

✔ Lokalizace

Lokalizace je postup vhodný pro překlad softwaru, uživatelských rozhraní nebo webových stránek. Překládají se prvky rozhraní nebo obsah, ovšem zdrojový kód softwaru nebo webu musí zůstat nedotčen. Proto je nutné lokalizaci zpracovávat vhodným CAT nástrojem, který to umožňuje.

✔ Korektury

Zejména u přeložených textů, na nichž velmi záleží, je žádoucí zpracování na „principu čtyř očí“, čili „více hlav více ví/pozná/postřehne“. Překladatelské korektury tvoří značnou část mé práce a rád je zpracuji i pro vás.

✔ „Ráz na ráz“ či „letem světem“

Možná nepotřebujete kompletní překlad, ale pouze informaci, co vlastně text obsahuje. V tom dnes sice mohou značně pomoci strojové překladače, ale i přes jejich značný pokrok je třeba upozornit na to, že stále dělají závažné chyby. A že si tedy při použití strojových překladů nikdy nemůžete být úplně jisti, jestli jsou z hlediska obsahu opravdu v pořádku.

Proto lze využít službu rychlé obsahové kontroly strojového překladu. Ta vám poskytne jistotu, že případné závažné chyby jsou odstraněny. Tam, kde obsahové chyby nejsou, se do strojového překladu nezasahuje, i když třeba není úplně jazykově vybroušený (což většinou není).

Takový text není žádný jazykový klenot a lze jej použít pouze jako informaci o obsahu předlohy. Ale ta informace je na rozdíl od nezkontrolovaného strojového překladu spolehlivá a rychlost a příznivá cena vás příjemně překvapí.

A pokud jde o náklady – ty jsou vždy zcela transparentní. A především známé předem!