nabídka spolupráce
pro  překladatelské agentury

Úspěšná spolupráce

Nabídka pro překladatelské agentury

Již mnoho let spolupracuji s mnoha překladatelskými agenturami především z Německa, ale i z České republiky a celé Evropy.

Respektuji při tom jejich interní  procesy a umím se do nich harmonicky integrovat (např. pokud jde o fakturaci či způsob zpracování překladových dat).

Díky dlouholetým zkušenostem již interní procesy překladatelských agentur dobře znám; společně jsme vyřešili mnoho technických problémů a nejasností v předlohách překladů a i mnoho dalších problémů, které se při procesu překladu mohou vyskytnout.

  • Zpracování překladů/korektur pomocí CAT programů: Trados Studio 2022, across, MemoQ
  • Vč. online způsobů zpracování (např. GroupShare nebo jiných interních systémů agentury)
  • Integrace do zakázkových a fakturačních systémů agentury, pokud takové systémy provozuje
  • Možnost bankovních převodů na účet v Německu i Česku
  • Transparentní vyúčtování a řádná fakturace (údaje o úřední registraci živnosti viz Kontakty)
  • Systém slev podle analýzy z Tradosu (na opakování a úplné či částečné shody s překladatelskou pamětí) dle dohody